Mẫu chạn bếp 3 buồng 6 cánh tăng không gian chứa đồ

3,090,000