Công thức cắt nhôm JMA nhập khẩu chuẩn nhất từ Việt Pháp

Mẫu góc cửa nhôm JMA

Công thức cắt nhôm JMA và cách làm cửa nhôm JMA nhập khẩu được chúng tôi chia sẻ giúp các bạn đọc chưa biết và muốn tìm hiểu về quy trình sản xuất cũng như cách trừ khe hở cửa nhôm JMA.

Nhôm JMA được nhập khẩu từ Trung Quốc, thanh profile nhôm định hình hệ JMA có độ dày từ 1.2 ly đến 1.4 ly và được chia thành 2 hệ: hệ 55 và hệ 50.

Cách làm và công thức cắt nhôm JMA

Cách làm cửa nhôm JMA không có gì quá khó nếu như bạn đã làm qua các hệ nhôm khác như nhôm việt pháp, nhôm Đông Á,… Để xem cách làm cửa nhôm kính theo một quy trình chung nhất bạn hãy click vào đường link dưới đây.

Công thức cắt và cách trừ khe hở nhôm JMA

Để giúp các bạn hiểu hơn trong các bảng tính pha cắt nhôm dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn mặt cắt nhôm JMA nhập khẩu.

Mặt cắt nhôm JMA hệ 55

Mặt cắt nhôm JMA mở quay hệ 55

Mặt cắt nhôm JMA hệ 50 cửa đi mở trượt

Mặt cắt nhôm JMA hệ 50 cửa đi mở trượt

Mặt cắt nhôm JMA cửa sổ mở trượt

Mặt cắt nhôm JMA cửa sổ mở trượt

Trong bảng công thức cắt nhôm dưới đây được quy ước như sau:

  • W: chiều rộng cửa
  • H: chiều cao cửa
  • Ở cột góc cắt có 3 giá trị:
  • 450 : thanh nhôm cắt 2 đầu 45 độ
  • 900 : thanh nhôm cắt 2 đầu 90 độ
  • 450/900 : thanh nhôm cắt 1 đầu 45 độ, đầu còn lại cắt 90 độ

Công thức trừ nhôm JMA nhập khẩu áp dụng cho cửa sổ mở quay/ mở hất 1 cánh

CỬA SỔ MỞ QUAY – MỞ HẤT 1 CÁNH
TT Mã nhôm – Tên gọi Góc cắt Số lượng Pha cắt
1 CKVN0063 – Thanh ngang khung bao cửa 450 2 W
CKVN0063 – Đố đứng khung bao cửa 450 2 H
2 CKVN0066 – Thanh ngang cánh cửa sổ nẹp liền 450 2 W – 48
CKVN0066 – Đố đứng cánh cửa sổ nẹp liền 450 2 H – 48

Mặt cắt nhôm JMA với đường gân chìm giúp thanh nhôm thêm cứng và đẹp hơn

Công thức cắt nhôm JMA áp dụng cho cửa sổ mở quay 2 cánh

CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH
TT Mã nhôm – Tên gọi Góc cắt Số lượng Pha cắt
1 CKVN0063 – Thanh ngang khung bao cửa 450 2 W
CKVN0063 – Đố đứng khung bao cửa 450 2 H
2 CKVN0066 – Thanh ngang cánh cửa sổ nẹp liền 450 4 (W – 53)/2
CKVN0066 – Đố đứng cánh cửa sổ nẹp liền 450 4 H – 48
3 CKVN0069 – Đố động cửa mở quay 900 1 H – 102

Công thức cắt nhôm JMA áp dụng cho cửa đi mở quay 1 cánh không có đố ngang

CỬA ĐI MỞ QUAY 1 CÁNH
TT Mã nhôm – Tên gọi Góc cắt Số lượng Pha cắt
1 CKVN0063 – Thanh ngang khung bao cửa 450 1 W
CKVN0063 – Đố đứng khung bao cửa 450/900 2 H
2 CKVN0064/ CKVN0065 – Thanh ngang cánh cửa đi mở ngoài/ mở trong 450 2 W – 49
CKVN0064/ CKVN0065 – Đố đứng cánh cửa đi mở ngoài/ mở trong 450 2 H – 30
3 CKVN0072 – Ốp chân cánh cửa đi 900 1 W – 62

Nếu bạn dùng khung bao cửa đi mã CKVN0063A bản lớn thay cho mã CKVN0063 bản nhỏ, thì công thức cắt nhôm cho cánh cửa đi sẽ thay đổi như sau:

  • Thanh ngang cánh cửa đi chiều rộng: W – 73
  • Đố đứng cánh cửa đi chiều cao: H – 42

Nghĩa là đối với chiều rộng cánh sẽ trừ thêm 24 ly, còn chiều cao cánh sẽ trừ thêm 12 ly.

Công thức cắt nhôm JMA áp dụng cho cửa đi mở quay 2 cánh không có đố ngang

CỬA ĐI MỞ QUAY 2 CÁNH
TT Mã nhôm – Tên gọi Góc cắt Số lượng Pha cắt
1 CKVN0063 – Thanh ngang khung bao cửa 450 1 W
CKVN0063 – Đố đứng khung bao cửa 450/900 2 H
2 CKVN0064/ CKVN0065 – Thanh ngang cánh cửa đi mở ngoài/ mở trong 450 4 (W – 53)/2
CKVN0064/ CKVN0065 – Đố đứng cánh cửa đi mở ngoài/ mở trong 450 4 H – 30
3 CKVN0069 – Đố động cửa mở quay 900 1 H – 57
4 CKVN0072 – Ốp chân cánh cửa đi 900 2 (W – 117)/2

Công thức cắt nhôm JMA áp dụng cho cửa đi mở quay 4 cánh không có đố ngang

CỬA ĐI MỞ QUAY 4 CÁNH
TT Mã nhôm – Tên gọi Góc cắt Số lượng Pha cắt
1 CKVN0063 – Thanh ngang khung bao cửa 450 1 W
CKVN0063 – Đố đứng khung bao cửa 450/900 2 H
2 CKVN0064/ CKVN0065 – Thanh ngang cánh cửa đi mở ngoài/ mở trong 450 8 (W – 61)/4
CKVN0064/ CKVN0065 – Đố đứng cánh cửa đi mở ngoài/ mở trong 450 8 H – 30
3 CKVN0069 – Đố động cửa mở quay 900 3 H – 57
4 CKVN0072 – Ốp chân cánh cửa đi 900 4 (W – 189)/4

Công thức cắt nhôm JMA áp dụng cho cửa đi mở lùa 2 cánh

CỬA ĐI MỞ LÙA 2 CÁNH
TT Mã nhôm – Tên gọi Góc cắt Số lượng Pha cắt
1 TC80C61 – Ngang ray trên khung cửa đi 900 1 W – 22
2 TC80C62 – Ngang ray dưới khung cửa đi 900 1 W – 22
3 TC80C63 – Đố đứng khung bao cửa 900 2 H
4 TC80C64A – Thanh ngang cánh cửa đi 450 4 (W + 53)/2
5 TC80C64A – Đố đứng cánh cửa đi 450 4 H – 43
6 TC80C67A – Ốp móc cánh cửa đi 900 2 H – 43

Công thức cắt nhôm JMA áp dụng cho cửa đi mở lùa 4 cánh

CỬA ĐI MỞ LÙA 4 CÁNH
TT Mã nhôm – Tên gọi Góc cắt Số lượng Pha cắt
1 TC80C61 – Ngang ray trên khung cửa đi 900 1 W – 22
2 TC80C62 – Ngang ray dưới khung cửa đi 900 1 W – 22
3 TC80C63 – Đố đứng khung bao cửa 900 2 H
4 TC80C64A – Thanh ngang cánh cửa đi 450 8 (W + 128)/4
5 TC80C64A – Đố đứng cánh cửa đi 450 8 H – 43
6 TC80C67A – Ốp móc cánh cửa đi 900 4 H – 43
7 TC80C69 – Ốp đối đầu 4 cánh 900 1 H – 68

Công thức cắt nhôm JMA áp dụng cho cửa sổ mở lùa 2 cánh

CỬA SỔ MỞ LÙA 2 CÁNH
TT Mã nhôm – Tên gọi Góc cắt Số lượng Pha cắt
1 TC80C62A – Ngang khung bao cửa sổ 450 2 W
2 TC80C62A – Đố đứng khung bao cửa sổ 450 2 H
3 TC80C64 – Thanh ngang cánh cửa sổ (nếu không dùng chống rung W/2+6.2) 450 4 (W – 9.6)/2
4 TC80C64 – Đố đứng cánh cửa sổ 450 4 H – 62
5 TC80C67 – Ốp móc cánh cửa sổ 900 2 H – 62

Công thức cắt nhôm JMA áp dụng cho cửa sổ mở lùa 4 cánh

CỬA SỔ MỞ LÙA 4 CÁNH
TT Tên thanh nhôm Góc cắt Số lượng Pha cắt
1 TC80C62A – Ngang khung bao cửa sổ 450 2 W
2 TC80C62A – Đố đứng khung bao cửa sổ 450 2 H
3 TC80C64 – Thanh ngang cánh cửa sổ (nếu không dùng chống rung W/4+17.7) 450 8 (W + 48.8)/4
4 TC80C64 – Đố đứng cánh cửa sổ 450 8 H – 62
5 TC80C67 – Ốp móc cánh cửa sổ 900 4 H – 62
6 TC80C69 – Ốp đối đầu 4 cánh 900 1 H – 93
Rate this post

Minh Bùi, CEO - Cofounder VietPhapGroup cùng chung tay thực hiện sứ mệnh: “Kết nối không gian ngôi nhà Việt, trao giá trị lớn qua những ô cửa nhỏ!”

Minh Bùi