Barie tự động việt pháp

FJC-D6 là hệ thống barie hàng rào tự động công suất cao được thiết kế để quản lý luồng giao thông. Hoạt động nhanh và hiệu quả, Được dùng trong công nghiệp, thương mại và nhà riêng.