Sản Phẩm » CỬA NHỰA u.PVC Cửa Sổ Nhựa Lõi Thép » Cửa sổ mơ vào trong

Cửa sổ mơ vào trong


MỘT SỐ ẢNH CÔNG TRÌNH:

cửa nhựa lõi thép u.PVC cua nhua loi thep vietj phap
cửa nhựa kính an toàn 2 lớp 

Đặc điểm

Có cấu tạo và tính năng tương tự cửa sổ mở quay lật vào trong nhưng chỉ mở được một chế độ là mở quay vào trong với góc tối đa 1800 .

Vật liệu
- Thanh uPVC (khuôn cửa, khung cánh).
- Thép hộp gia cường.
- Kính (kính đơn, hộp kính).
- Hệ gioăng cao su kép đảm bảo độ kín, khít.
- Hệ phụ kiện kim khí: chốt đa điểm, tay nắm, khoá..