Cửa sổ nhựa upvc mở quay vào trong

Sản Phẩm » CỬA NHỰA LÕI THÉP » Cửa Sổ Nhựa u.PVC » Cửa sổ mơ vào trong

Cửa sổ mơ vào trong


MỘT SỐ ẢNH CÔNG TRÌNH:

Cửa sổ nhựa upvc mở quay vào trong
Cua so nhua upvc mo quay vao trong Cửa sổ nhựa upvc việt pháp

Đặc điểm

Có cấu tạo và tính năng tương tự cửa sổ mở quay lật vào trong nhưng chỉ mở được một chế độ là mở quay vào trong với góc tối đa 1800 .

Vật liệu
- Thanh uPVC (khuôn cửa, khung cánh).
- Thép hộp gia cường.
- Kính (kính đơn, hộp kính).
- Hệ gioăng cao su kép đảm bảo độ kín, khít.
- Hệ phụ kiện kim khí: chốt đa điểm, tay nắm, khoá..

Bài viết xem nhiều
Sản phẩm cùng loại